ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

قیمت سازه چادری و سایبان چادری بر اساس معیار های مختلفی برآورد شد، شما می توانید برآورد تقریبی از هزینه پروژه خود از طریق تکمیل فرم مقابل داشته باشید.
بعد از تمکیل فرم اطلاعات طرح، قیمت حدودی سازه برای شما پیامک می شود.

لازم به ذکر است عوامل زیر در قیمت نهایی یک سازه چادری موثر است:
1- محل اجرای پروژه
2-متراژ کار
3- نوع طرح انتخابی


در ادامه دسته بندی ها جهت انتخاب و آشنایی شما با نوع طرح ها ارائه شده است.